fbpx Skip to main content
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki promocji „Zupa gratis”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”.
  2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Wrocławska Akademia Kulinarna Spółka z o.o. sp. kom. z siedzibą we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia we Wrocławiu, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 899-27-20-918, REGON: 021545967, zwana dalej „Organizatorem”.
  3. Promocja prowadzona jest na terenie Polski, we wszystkich lokalach Kuchnia Marche. Promocja jest czasowa. Ważność kuponu określa data wbita na kuponie.
  4. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie, osobom w niej uczestniczącym, skorzystania z rabatu na zakup towarów i usług w punktach gastronomicznych Kuchnia Marche.
  5. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. W ramach Akcji Promocyjnej dystrybuowane będą kupony, uprawniające do otrzymania zupy gratis w punktach gastronomicznych Kuchnia Marche.
  7. Uczestnik promocji ma obowiązek poinformować kasjera w punkcie gastronomicznym Kuchnia Marche o posiadaniu kuponu „Zupa gratis” zwalniającego z opłaty za zupę, najpóźniej w chwili uiszczania opłaty za posiłek lub napój nabywany w lokalu Kuchnia Marche.
  8. Darmową zupę można skonsumować w lokalu Kuchnia Marche lub zabrać ją na wynos, po uiszczeniu opłaty za opakowanie.
  9. Promocje nie łączą się ze sobą.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz praw do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej.

Leave a Reply