fbpx Skip to main content
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki promocji „Karta Smakosza”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Wrocławska Akademia Kulinarna Spółka z o.o. sp. kom. z siedzibą we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia we Wrocławiu, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 899-27-20-918, REGON: 021545967, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Polski, we wszystkich lokalach Kuchnia Marche do 31.12.2019 r.
 4. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie, osobom w niej uczestniczącym, skorzystania z rabatu na zakup towarów i usług w punktach gastronomicznych Kuchnia Marche.
 5. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. W ramach Akcji Promocyjnej dystrybuowane będą karty, uprawniające do otrzymania pieczątek, które to będą uprawniały do otrzymania korzyści w postaci darmowego posiłku w punktach gastronomicznych Kuchnia Marche tylko w przypadku kiedy Gość nie korzysta z żadnej innej promocji w sieci Kuchnia Marche.
 7. Karta rabatowa „Karta Smakosza” będzie wydawana przy kasach punktów gastronomicznych Kuchnia Marche na terenie całego kraju.
 8. Warunkiem otrzymania Karty rabatowej „Karta Smakosza” jest zakup posiłku lub napoju z asortymentu punktów gastronomicznych Kuchnia Marche w wysokości minimalnej 20 zł. Akcja promocyjna obejmuje cały asortyment produktowo-usługowy lokali Kuchnia Marche. Za każde wydane 20 zł posiadacz „Karty Smakosza” otrzymuje 1 pieczątkę.
 9. Uczestnik promocji ma obowiązek poinformować kasjera w punkcie gastronomicznym Kuchnia Marche o posiadaniu „Karty Smakosza” uprawniającego do otrzymania pieczątki, najpóźniej w chwili uiszczania opłaty za posiłek lub napój nabywany w lokalu Kuchnia Marche.
 10. W momencie zgromadzenia wszystkich pieczątek na karcie, właściciel „Karty Smakosza” ma możliwość odebrania darmowego posiłku, po ówczesnej weryfikacji przez obsługę lokalu.
 11. Darmowy posiłek przysługuje tylko właścicielowi karty promocyjnej „Karta Smakosza” po uzyskaniu kompletu pieczątek. Darmowy posiłek można skonsumować tylko w lokalu Kuchnia Marche, promocja nie obejmuje posiłku na wynos. Posiłek obejmuje wszystkie dania z oferty Kuchnia Marche i nie może przekroczyć ustalonej kwoty zawartej w pkt 12. Regulaminu
 12. Darmowy posiłek przyznawany jest właścicielowi „Karty Smakosza” po zebraniu wszystkich pieczątek. Premiowany 10 posiłek obejmuje:
  – danie na 1 talerzu,
  – 1 zupę,
  – 1 napój.
 13. Posiłek nie może przekroczyć wartości 50 zł. Przy kwocie wyższej Klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy.
 14. Promocje nie łączą się ze sobą. Goście, którzy posiadają inne rabaty w sieci Kuchnia Marche tj. – karta zniżkowa z innym rabatem (m.in. dla uczniów i studentów, pracowników galerii, rabaty cenowe na zamknięcie), karta Sodexo, karta Benefit Lunch, kupon promocyjny nie nabywają prawa do przyznania im pieczątki niezależnie od wysokości rachunku.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz praw do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej.