fbpx Skip to main content

REGULAMIN PROMOCJI „Karta Smakosza – wirtualne pieczątki”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki promocji „Karta Smakosza – wirtualne pieczątki”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Wrocławska Akademia Kulinarna Spółka z o.o. sp. kom. z siedzibą we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia we Wrocławiu, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 899-27-20-918, REGON: 021545967, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Polski, we wszystkich lokalach Kuchnia Marche.
 4. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie, osobom w niej uczestniczącym, skorzystania z rabatu na zakup towarów i usług w punktach gastronomicznych Kuchnia Marche.
 5. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. W ramach Akcji Promocyjnej dystrybuowane będą plastikowe karty z paskiem magnetycznym do zbierania wirtualnych pieczątek, które będą uprawniały do otrzymania korzyści w postaci darmowego posiłku w punktach gastronomicznych Kuchnia Marche tylko w przypadku kiedy Gość nie korzysta z żadnej innej promocji w sieci Kuchnia Marche.
 7. Karta lojalnościowa „Karta Smakosza – wirtualne pieczątki” będzie wydawana w kasach punktów gastronomicznych Kuchnia Marche na terenie całego kraju.
 8. Warunkiem otrzymania Karty rabatowej „Karta Smakosza – wirtualne pieczątki” jest zakup posiłku lub napoju z asortymentu punktów gastronomicznych Kuchnia Marche w wysokości minimalnej 25 zł. Akcja promocyjna obejmuje cały asortyment produktowo-usługowy lokali Kuchnia Marche. Za każdy rachunek na minimalną kwotę 25 zł posiadacz „Karty Smakosza – wirtualne pieczątki” otrzymuje 1 pieczątkę, (również przy wydaniu karty).
 9. Uczestnik promocji ma obowiązek poinformować kasjera w punkcie gastronomicznym Kuchnia Marche o posiadaniu „Karty Smakosza – wirtualne pieczątki” uprawniającej do otrzymania pieczątki, najpóźniej w chwili uiszczania opłaty za posiłek lub napój nabywany w lokalu Kuchnia Marche.
 10. W momencie zgromadzenia wszystkich pieczątek na karcie, właściciel „Karty Smakosza – wirtualne pieczątki” ma możliwość odebrania darmowego posiłku, po ówczesnej weryfikacji przez obsługę lokalu tj. przeciągnięciu karty przez POS.
 11. Informacje o stanie konta, czyli liczbie zebranych pieczątek, Gość otrzyma na paragonie przy każdej transakcji. Informacje te będą także wyświetlane na ekranach przy kasach.
 12. Darmowy posiłek przysługuje tylko właścicielowi karty lojalnościowej „Karta Smakosza – wirtualne pieczątki” po uzyskaniu kompletu pieczątek. Darmowy posiłek można skonsumować tylko w lokalu Kuchnia Marche, promocja nie obejmuje posiłku na wynos. Posiłek obejmuje wszystkie dania z oferty Kuchnia Marche i nie może przekroczyć ustalonej kwoty zawartej w pkt 13. Regulaminu
 13. Darmowy posiłek przyznawany jest właścicielowi „Karty Smakosza – wirtualne pieczątki” po zebraniu wszystkich pieczątek. Premiowany 10 posiłek obejmuje:

– danie na 1 talerzu,

– 1 zupę

– 1 napój rozlewany

Posiłek nie może przekroczyć wartości 50 zł. Przy kwocie wyższej Gość zobowiązany jest do dopłacenia różnicy.

 1. Promocje nie łączą się ze sobą.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej.

Leave a Reply